ورود

تهدید به عدم همکاری با دیوان کیفری بین المللی و آیندۀ مبهم عدالت کیفری در قارۀ سیاه

    • عمومی
بوسیله M S Esfandiari زمان: 280 روز قبل
نوع منبع: مقالات
نام پایگاه: سایر
آدرس صفحه منبع درخواستی: http://jclc.sdil.ac.ir/article_43072.html
تعداد مشاهده: 121 بار

آمار مشارکت کاربر در درخواست منبع
درخواست ها: 23پاسخ ها: 0
درصد تائید پاسخ ها: %درصد پاسخ های مورد قبول: %
لطفا برای ثبت پاسخ ابتدا وارد سیستم شوید.

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟