ورود

agronomy

    • عمومی
بوسیله پگاه صیادامین زمان: 280 روز قبل
نوع منبع: کتاب ها
نام پایگاه: سایر
آدرس صفحه منبع درخواستی: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03650340.2016.1266076
تعداد مشاهده: 87 بار

آمار مشارکت کاربر در درخواست منبع
درخواست ها: 42پاسخ ها: 0
درصد تائید پاسخ ها: %درصد پاسخ های مورد قبول: %
لطفا برای ثبت پاسخ ابتدا وارد سیستم شوید.

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟