ورود

Statistical inference under order restrictions

    • عمومی
بوسیله وحید فکور زمان: 221 روز قبل
نوع منبع: کتاب ها
نام پایگاه: سایر
تعداد مشاهده: 95 بار

آمار مشارکت کاربر در درخواست منبع
درخواست ها: 10پاسخ ها: 0
درصد تائید پاسخ ها: %100درصد پاسخ های مورد قبول: %
لطفا برای ثبت پاسخ ابتدا وارد سیستم شوید.

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟