ورود

Workflow scheduling in cloud computing environment using firefly algorithm

    • عمومی
بوسیله Graduated زمان: 71 روز قبل پاسخ ها (1)
نوع منبع: مقالات
نام پایگاه: سایر
آدرس صفحه منبع درخواستی: http://ieeexplore.ieee.org/document/7754828/
تعداد مشاهده: 71 بار

آمار مشارکت کاربر در درخواست منبع
درخواست ها: 26پاسخ ها: 0
درصد تائید پاسخ ها: %درصد پاسخ های مورد قبول: %

پاسخ ها

  • تعداد کل: 1
لطفا برای ثبت پاسخ ابتدا وارد سیستم شوید.

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟