ورود

Unsteady viscous flow in the vicinity of an axisymmetric stagnation point on a circular cylinder

    • عمومی
بوسیله محمد زمان: 132 روز قبل پاسخ ها (2)
نوع منبع: کتاب ها
نام پایگاه: سایر
آدرس صفحه منبع درخواستی: http://adsabs.harvard.edu/abs/1979IJES...17...87G
تعداد مشاهده: 136 بار

آمار مشارکت کاربر در درخواست منبع
درخواست ها: 18پاسخ ها: 0
درصد تائید پاسخ ها: %درصد پاسخ های مورد قبول: %

پاسخ ها

  • تعداد کل: 2
لطفا برای ثبت پاسخ ابتدا وارد سیستم شوید.

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟