ورود

estimation and tracking: principles, techniques and software

    • عمومی
بوسیله امیر صنعی زمان: 66 روز قبل
نوع منبع: کتاب ها
نام پایگاه: سایر
تعداد مشاهده: 91 بار

آمار مشارکت کاربر در درخواست منبع
درخواست ها: 9پاسخ ها: 0
درصد تائید پاسخ ها: %درصد پاسخ های مورد قبول: %
لطفا برای ثبت پاسخ ابتدا وارد سیستم شوید.

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟