The Pragmatics of Translation (Leo Hickey)

    • عمومی
بوسیله زهرا سالاری زمان: 104 روز قبل پاسخ ها (3)
نوع منبع: کتاب ها
نام پایگاه: سایر
تعداد مشاهده: 139 بار

آمار مشارکت کاربر در درخواست منبع
درخواست ها: 21پاسخ ها: 0
درصد تائید پاسخ ها: %درصد پاسخ های مورد قبول: %

پاسخ ها

  • تعداد کل: 3
لطفا برای ثبت پاسخ ابتدا وارد سیستم شوید.

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟