فیرس

    • عمومی
بوسیله فاطمه فولادی زمان: 97 روز قبل
نوع منبع: کتاب ها
نام پایگاه: سایر
تعداد مشاهده: 88 بار

آمار مشارکت کاربر در درخواست منبع
درخواست ها: 1پاسخ ها: 0
درصد تائید پاسخ ها: %درصد پاسخ های مورد قبول: %
لطفا برای ثبت پاسخ ابتدا وارد سیستم شوید.

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟