computer ethics

    • عمومی
بوسیله حسین قاسمی زمان: 101 روز قبل
نوع منبع: کتاب ها
نام پایگاه: سایر
آدرس صفحه منبع درخواستی: https://www.goodreads.com/book/show/1317922.Computer_Ethics
تعداد مشاهده: 112 بار

آمار مشارکت کاربر در درخواست منبع
درخواست ها: 15پاسخ ها: 0
درصد تائید پاسخ ها: %درصد پاسخ های مورد قبول: %
لطفا برای ثبت پاسخ ابتدا وارد سیستم شوید.

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟