ورود

Topological entropy of enumerable Markov chains

    • عمومی
بوسیله اعظم احسانی سرخ ابادی زمان: 13 روز قبل
نوع منبع: مقالات
نام پایگاه: سایر
تعداد مشاهده: 28 بار

آمار مشارکت کاربر در درخواست منبع
درخواست ها: 2پاسخ ها: 0
درصد تائید پاسخ ها: %درصد پاسخ های مورد قبول: %
لطفا برای ثبت پاسخ ابتدا وارد سیستم شوید.

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟