ورود

Information and Database Quality

    • عمومی
بوسیله محمدرضا بدیع زادگان زمان: 9 روز قبل پاسخ ها (1)
نوع منبع: کتاب ها
نام پایگاه: سایر
آدرس صفحه منبع درخواستی: https://megapaper.ir/search/view/ebook/946127
تعداد مشاهده: 25 بار

آمار مشارکت کاربر در درخواست منبع
درخواست ها: 7پاسخ ها: 0
درصد تائید پاسخ ها: %درصد پاسخ های مورد قبول: %

پاسخ ها

  • تعداد کل: 1
لطفا برای ثبت پاسخ ابتدا وارد سیستم شوید.

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟