ورود

The book is structured thematically, encompassing principles, processes and products, practice and application

    • عمومی
بوسیله faridoon زمان: 8 روز قبل
نوع منبع: کتاب ها
نام پایگاه: سایر
آدرس صفحه منبع درخواستی: http://ebookpdf.biz/heavy-mineral
تعداد مشاهده: 5 بار

https://www.elsevier.com/books/heavy-minerals-in-use/mange/978-0-444-51753-1

آمار مشارکت کاربر در درخواست منبع
درخواست ها: 7پاسخ ها: 0
درصد تائید پاسخ ها: %درصد پاسخ های مورد قبول: %
لطفا برای ثبت پاسخ ابتدا وارد سیستم شوید.

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟