ورود

پرسش و پاسخ

دسته بندی: درخواست کتاب


24 - چگونه میتوان کل یک کتاب را درخواست کرد؟ باید به چه قسمتی از سایت مراجعه شود؟

چنانچه فصلهای کتاب موردنظر دارای شناسه DOI باشد، بایستی DOI هر فصل را بصورت مجزا و جداجدا در بخش "درخواست مقاله" درخواست نمایید. کتابهای پایگاه هایی مانند ساینس دایرکت، اشپرینگر و وایلی و خیلی از پایگاههای دیگر از این جمله هستند.

25 - سلام چطور DOI هر فصل کتاب انتشارات springer رو پیدا کنم.مثلاStructural Analysis with the Finite Element Method. Linear Statics

سلام

شناسه مقالات و فصول کتاب این پایگاه در قسمت پایین هر صفحه قرار دارد. مثلا برای این مورد:

http://link.springer.com/book/10.1007%2F978-1-4020-8743-1

بایستی هر فصل را باز کنید و شناسه آنرا درخواست نمایید. شناسه های این پایگاه با عدد 10.1007 شروع میشود. مثلا فصل اول دارای این  شناسه DOi است: 10.1007/978-1-4020-8743-1_1

 

26 - با سلام. چطور میتوانم DOI هر فصل کتابهای انتشارات sage را پیدا کنم؟

مثلا برای کتاب به نشانی زیر:

http://dx.doi.org/10.4135/9780857024480

کافی است هر فصل را جداگانه باز کنید و شناسه آن فصل را در همان صفحه بیابید. مثلا برای فصل اول مقدار آن برابر است با:

10.1136/vr.159.1.16

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟