ورود

پرسش و پاسخ

دسته بندی: دانلود منابع پایگاه


27 - چگونه میتوان تعداد دانلود مقالات را در هر روز افزایش داد؟

مقالات درخواستی کاربران مشمول سقف دانلود نمیشود اما برای دانلود سایر منابع پایگاه برحسب موقعیت تحصیلی سقف معینی پیش بینی شده است.

28 - فایل های با پسوند epub,mobi چگونه باز میشوند؟

فایلهای با پسوند epub و mobi با نرم افزار  Cool Reader باز میشوند.

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟