ورود

مجموعه مقالات سمینار بررسی روشها و فنون مورد استفاده در آموزش و ...

  مجموعه مقالات سمینار بررسی روشها و فنون مورد استفاده در آموزش و پژوهش علوم اجتماعی کشوور ۲۳-‎۲۰ تیرماه ‎۱۳۷۴

  کتاب   
  H‎ ۶۲‎ /س‎۸‎ م‎۳ ۱۳۷۴   
  سمینار بررسی روشها و فنون مورد استفاده در آموزش و پژوهش علوم اجتماعی کشور (‎۱۳۷۴: تهران),به کوشش گروه تکنولوژی آموزشی   
  علوم اجتماعی   
  ;   
  اطلاعات نسخه های موجود
  CLFB0223056
  30985
  کتابخانه مرکزی
  موجود

  بلاک کردن کاربر

  در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

  آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟