ورود

بررسی عوامل موثر بر هزینه سرمایه با استفاده از درخت تصمیم فازی

  بررسی عوامل موثر بر هزینه سرمایه با استفاده از درخت تصمیم فازی

  پایان نامه   
  EC ACC 271   
  سلیمی طوسی، کاظم;مرادی، مهدی;حصارزاده، رضا   
  هزینه‌ها، سرمایه، تصمیم فازی، درخت تصمیم، تصمیم‌گیری   

  بلاک کردن کاربر

  در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

  آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟