ورود

بررسی ارتباط بازده با سطح خوانایی گزارش های پیش بینی سود و گزارش ...

  بررسی ارتباط بازده با سطح خوانایی گزارش های پیش بینی سود و گزارش های حسابرسی آن

  پایان نامه   
  EC ACC 263   
  علیخانی، سمیرا;حصارزاده، رضا;عباس زاده، محمدرضا;دیانی، محمدحسین   
  سنجش خوانایی، گزارش‌ها، سودآوری، حسابرسی   

  بلاک کردن کاربر

  در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

  آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟