ورود

مصلحت در عقد وقف

  مصلحت در عقد وقف

  پایان نامه   
  EC LAW 260   
  ملاک، محمدمهدی;قبولی درافشان، سیدمحمدمهدی;عابدی، محمد   
  مصلحت، وقف، وکالت، فقه، موقوفات   

  بلاک کردن کاربر

  در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

  آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟