ورود

تاثیر آموزش بر افزایش مهارت های سواد اطلاعاتی مراجعان: مطالعه ...

  تاثیر آموزش بر افزایش مهارت های سواد اطلاعاتی مراجعان: مطالعه موردی کتابخانه آیت الله حاج شیخ هاشم قزوینی (ره)

  پایان نامه   
  ED LIB 188   
  عدلی، زهرا;صنعت جو، اعظم;تجعفری، معصومه   
  آموزش، سواد اطلاعاتی، مراجعان، کتابخانه آیت الله حاج شیخ هاشم قزوینی، کتابخانه های عمومی   

  بلاک کردن کاربر

  در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

  آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟