ورود

Simultaneous Reduction and Functionalization of Graphene Oxide by 4-Hydrazinobenzenesulfonic Acid for Polymer Nanocomposites

Simultaneous Reduction and Functionalization of Graphene Oxide by 4-Hydrazinobenzenesulfonic Acid for Polymer Nanocomposites
 • محدود

Simultaneous Reduction and Functionalization of Graphene Oxide by 4-Hydrazinobenzenesulfonic Acid for Polymer Nanocomposites

نوع محتوا: مقالات    قالب فایل: PDF
نویسنده (گان): Song-Jie Qiao; Xiang-Nan Xu; Yang Qiu; He-Chong Xiao; Yue-Feng Zhu    تاریخ انتشار: 2016
بوسیله    زمان: 404 روز قبل
اندازه: 1.63 مگابایت      
Citation: BibTeX  |  EndNote

@article{12821662,
author = {Song-Jie Qiao; Xiang-Nan Xu; Yang Qiu; He-Chong Xiao; Yue-Feng Zhu},
title = {Simultaneous Reduction and Functionalization of Graphene Oxide by 4-Hydrazinobenzenesulfonic Acid for Polymer Nanocomposites},
journal = {Nanomaterials},
language = {EN},
volume = {6},
number = {2},
doi = {10.3390/nano6020029},
}

[ Download ]

%0 Journal Article
%T Simultaneous Reduction and Functionalization of Graphene Oxide by 4-Hydrazinobenzenesulfonic Acid for Polymer Nanocomposites
%A Song-Jie Qiao"\n"%A Xiang-Nan Xu"\n"%A Yang Qiu"\n"%A He-Chong Xiao"\n"%A Yue-Feng Zhu
%J Nanomaterials
%D 2016

[ Download ]


 • عنوان: Simultaneous Reduction and Functionalization of Graphene Oxide by 4-Hydrazinobenzenesulfonic Acid for Polymer Nanocomposites
 • نویسنده (گان): Song-Jie Qiao; Xiang-Nan Xu; Yang Qiu; He-Chong Xiao; Yue-Feng Zhu
 • شناسه دیجیتال (doi): 10.3390/nano6020029
 • نوع مقاله: مقاله ژورنال
 • عنوان نشریه/ژورنال: Nanomaterials
 • نوع نشریه: تخصصی
 • سال انتشار: 2016
 • زبان: انگلیسی
 • شماره جلد(ها): 6
 • شماره (های) انتشار: 2
+

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟