ورود

Ice-dependent liquid-phase convective cells during the melting of frozen sessile droplets containing water and multiwall carbon nanotubes

Ice-dependent liquid-phase convective cells during the melting of frozen sessile droplets containing water and multiwall carbon nanotubes
 • محدود

Ice-dependent liquid-phase convective cells during the melting of frozen sessile droplets containing water and multiwall carbon nanotubes

نوع محتوا: مقالات    قالب فایل: PDF
نویسنده (گان): Jason Ivall; Jean-Sébastien Renault-Crispo; Sylvain Coulombe; Phillip Servio    تاریخ انتشار: 2016
بوسیله    زمان: 404 روز قبل
اندازه: 2.48 مگابایت      
Citation: BibTeX  |  EndNote

@article{12821672,
author = {Jason Ivall; Jean-Sébastien Renault-Crispo; Sylvain Coulombe; Phillip Servio},
title = {Ice-dependent liquid-phase convective cells during the melting of frozen sessile droplets containing water and multiwall carbon nanotubes},
journal = {International Journal of Heat and Mass Transfer},
language = {EN},
volume = {101},
pages = {27-37},
doi = {10.1016/j.ijheatmasstransfer.2016.05.053},
}

[ Download ]

%0 Journal Article
%T Ice-dependent liquid-phase convective cells during the melting of frozen sessile droplets containing water and multiwall carbon nanotubes
%A Jason Ivall"\n"%A Jean-Sébastien Renault-Crispo"\n"%A Sylvain Coulombe"\n"%A Phillip Servio
%J International Journal of Heat and Mass Transfer
%D 2016

[ Download ]


 • عنوان: Ice-dependent liquid-phase convective cells during the melting of frozen sessile droplets containing water and multiwall carbon nanotubes
 • نویسنده (گان): Jason Ivall; Jean-Sébastien Renault-Crispo; Sylvain Coulombe; Phillip Servio
 • شناسه دیجیتال (doi): 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2016.05.053
 • نوع مقاله: مقاله ژورنال
 • عنوان نشریه/ژورنال: International Journal of Heat and Mass Transfer
 • نوع نشریه: تخصصی
 • سال انتشار: 2016
 • زبان: انگلیسی
 • صفحات: 27-37
 • شماره جلد(ها): 101
+

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟