ورود

Combining Best-Practice and Experimental Approaches: Redundancy, Images, and Misperceptions in Multimedia Learning

Combining Best-Practice and Experimental Approaches: Redundancy, Images, and Misperceptions in Multimedia Learning
 • محدود

Combining Best-Practice and Experimental Approaches: Redundancy, Images, and Misperceptions in Multimedia Learning

نوع محتوا: مقالات    قالب فایل: PDF
نویسنده (گان): Barbara Fenesi; Jennifer J. Heisz; Philip I. Savage; David I. Shore; Joseph A. Kim    تاریخ انتشار: 2013
بوسیله    زمان: 404 روز قبل
اندازه: 138.04 کیلوبایت      
Citation: BibTeX  |  EndNote

@article{12821689,
author = {Barbara Fenesi; Jennifer J. Heisz; Philip I. Savage; David I. Shore; Joseph A. Kim},
title = {Combining Best-Practice and Experimental Approaches: Redundancy, Images, and Misperceptions in Multimedia Learning},
journal = {The Journal of Experimental Education},
language = {EN},
volume = {82},
number = {2},
pages = {253-263},
doi = {10.1080/00220973.2012.745472},
}

[ Download ]

%0 Journal Article
%T Combining Best-Practice and Experimental Approaches: Redundancy, Images, and Misperceptions in Multimedia Learning
%A Barbara Fenesi"\n"%A Jennifer J. Heisz"\n"%A Philip I. Savage"\n"%A David I. Shore"\n"%A Joseph A. Kim
%J The Journal of Experimental Education
%D 2013

[ Download ]


 • عنوان: Combining Best-Practice and Experimental Approaches: Redundancy, Images, and Misperceptions in Multimedia Learning
 • نویسنده (گان): Barbara Fenesi; Jennifer J. Heisz; Philip I. Savage; David I. Shore; Joseph A. Kim
 • شناسه دیجیتال (doi): 10.1080/00220973.2012.745472
 • نوع مقاله: مقاله ژورنال
 • عنوان نشریه/ژورنال: The Journal of Experimental Education
 • نوع نشریه: تخصصی
 • سال انتشار: 2013
 • زبان: انگلیسی
 • صفحات: 253-263
 • شماره جلد(ها): 82
 • شماره (های) انتشار: 2
+

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟