ورود

Localization of Artemisinin and Artemisitene in Foliar Tissues of Glanded and Glandless Biotypes of Artemisia annua

Localization of Artemisinin and Artemisitene in Foliar Tissues of Glanded and Glandless Biotypes of Artemisia annua
 • محدود

Localization of Artemisinin and Artemisitene in Foliar Tissues of Glanded and Glandless Biotypes of Artemisia annua

نوع محتوا: مقالات    قالب فایل: PDF
نویسنده (گان): Mary V. Duke; Rex N. Paul; Hala N. Elsohly; George Sturtz; Stephen O. Duke    تاریخ انتشار: 1994
بوسیله    زمان: 368 روز قبل
اندازه: 3.42 مگابایت      
Citation: BibTeX  |  EndNote

@article{13017568,
author = {Mary V. Duke; Rex N. Paul; Hala N. Elsohly; George Sturtz; Stephen O. Duke},
title = {Localization of Artemisinin and Artemisitene in Foliar Tissues of Glanded and Glandless Biotypes of Artemisia annua},
journal = {International Journal of Plant Sciences},
language = {EN},
volume = {155},
number = {3},
pages = {365-372},
doi = {10.1086/297173},
}

[ Download ]

%0 Journal Article
%T Localization of Artemisinin and Artemisitene in Foliar Tissues of Glanded and Glandless Biotypes of Artemisia annua
%A Mary V. Duke"\n"%A Rex N. Paul"\n"%A Hala N. Elsohly"\n"%A George Sturtz"\n"%A Stephen O. Duke
%J International Journal of Plant Sciences
%D 1994

[ Download ]


 • عنوان: Localization of Artemisinin and Artemisitene in Foliar Tissues of Glanded and Glandless Biotypes of Artemisia annua
 • نویسنده (گان): Mary V. Duke; Rex N. Paul; Hala N. Elsohly; George Sturtz; Stephen O. Duke
 • شناسه دیجیتال (doi): 10.1086/297173
 • نوع مقاله: مقاله ژورنال
 • عنوان نشریه/ژورنال: International Journal of Plant Sciences
 • نوع نشریه: تخصصی
 • سال انتشار: 1994
 • زبان: انگلیسی
 • صفحات: 365-372
 • شماره جلد(ها): 155
 • شماره (های) انتشار: 3
+

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟