ورود

Microwave treated sol–gel synthesis and characterization of hybrid ZnS–RGO composites for efficient photodegradation of dyes

Microwave treated sol–gel synthesis and characterization of hybrid ZnS–RGO composites for efficient photodegradation of dyes
 • محدود

Microwave treated sol–gel synthesis and characterization of hybrid ZnS–RGO composites for efficient photodegradation of dyes

نوع محتوا: مقالات    قالب فایل: PDF
نویسنده (گان): Lellala Kashinath; Keerthiraj Namratha; Shivanna Srikantaswamy; Ajayan Vinu; Kullaiah Byrappa    تاریخ انتشار: 2017
بوسیله    زمان: 240 روز قبل
اندازه: 3.44 مگابایت      
Citation: BibTeX  |  EndNote

@article{13283622,
author = {Lellala Kashinath; Keerthiraj Namratha; Shivanna Srikantaswamy; Ajayan Vinu; Kullaiah Byrappa},
title = {Microwave treated sol–gel synthesis and characterization of hybrid ZnS–RGO composites for efficient photodegradation of dyes},
journal = {New J. Chem.},
language = {EN},
volume = {41},
number = {4},
pages = {1723-1735},
doi = {10.1039/C6NJ03716J},
}

[ Download ]

%0 Journal Article
%T Microwave treated sol–gel synthesis and characterization of hybrid ZnS–RGO composites for efficient photodegradation of dyes
%A Lellala Kashinath"\n"%A Keerthiraj Namratha"\n"%A Shivanna Srikantaswamy"\n"%A Ajayan Vinu"\n"%A Kullaiah Byrappa
%J New J. Chem.
%D 2017

[ Download ]


 • عنوان: Microwave treated sol–gel synthesis and characterization of hybrid ZnS–RGO composites for efficient photodegradation of dyes
 • نویسنده (گان): Lellala Kashinath; Keerthiraj Namratha; Shivanna Srikantaswamy; Ajayan Vinu; Kullaiah Byrappa
 • شناسه دیجیتال (doi): 10.1039/C6NJ03716J
 • نوع مقاله: مقاله ژورنال
 • عنوان نشریه/ژورنال: New J. Chem.
 • نوع نشریه: تخصصی
 • سال انتشار: 2017
 • زبان: انگلیسی
 • صفحات: 1723-1735
 • شماره جلد(ها): 41
 • شماره (های) انتشار: 4
+

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟