ورود

Ecdysone and the cell cycle: Investigations in a mosquito cell line

Ecdysone and the cell cycle: Investigations in a mosquito cell line
 • محدود

Ecdysone and the cell cycle: Investigations in a mosquito cell line

نوع محتوا: مقالات    قالب فایل: PDF
نویسنده (گان): Ann M. Fallon; Anna Gerenday    تاریخ انتشار: 2010
بوسیله    زمان: 215 روز قبل
اندازه: 173.27 کیلوبایت      
Citation: BibTeX  |  EndNote

@article{13667808,
author = {Ann M. Fallon; Anna Gerenday},
title = {Ecdysone and the cell cycle: Investigations in a mosquito cell line},
language = {EN},
volume = {56},
number = {10},
pages = {1396-1401},
doi = {10.1016/j.jinsphys.2010.03.016},
}

[ Download ]

%0 Journal Article
%T Ecdysone and the cell cycle: Investigations in a mosquito cell line
%A Ann M. Fallon"\n"%A Anna Gerenday
%D 2010

[ Download ]


 • عنوان: Ecdysone and the cell cycle: Investigations in a mosquito cell line
 • نویسنده (گان): Ann M. Fallon; Anna Gerenday
 • شناسه دیجیتال (doi): 10.1016/j.jinsphys.2010.03.016
 • نوع مقاله: مقاله ژورنال
 • نوع نشریه: تخصصی
 • سال انتشار: 2010
 • زبان: انگلیسی
 • صفحات: 1396-1401
 • شماره جلد(ها): 56
 • شماره (های) انتشار: 10
 • شناسه شاپای الکترونیکی: 0022-1910
+

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟