ورود

Neural Evidence for a Distinction between Short-term Memory and the Focus of Attention

Neural Evidence for a Distinction between Short-term Memory and the Focus of Attention
 • محدود

Neural Evidence for a Distinction between Short-term Memory and the Focus of Attention

نوع محتوا: مقالات    قالب فایل: PDF
نویسنده (گان): Jarrod A. Lewis-Peacock; Andrew T. Drysdale; Klaus Oberauer; Bradley R. Postle    تاریخ انتشار: 2012
بوسیله    زمان: 215 روز قبل
اندازه: 423.90 کیلوبایت      
Citation: BibTeX  |  EndNote

@article{13667810,
author = {Jarrod A. Lewis-Peacock; Andrew T. Drysdale; Klaus Oberauer; Bradley R. Postle},
title = {Neural Evidence for a Distinction between Short-term Memory and the Focus of Attention},
journal = {Journal of Cognitive Neuroscience},
language = {EN},
volume = {24},
number = {1},
pages = {61-79},
doi = {10.1162/jocn_a_00140},
}

[ Download ]

%0 Journal Article
%T Neural Evidence for a Distinction between Short-term Memory and the Focus of Attention
%A Jarrod A. Lewis-Peacock"\n"%A Andrew T. Drysdale"\n"%A Klaus Oberauer"\n"%A Bradley R. Postle
%J Journal of Cognitive Neuroscience
%D 2012

[ Download ]


 • عنوان: Neural Evidence for a Distinction between Short-term Memory and the Focus of Attention
 • نویسنده (گان): Jarrod A. Lewis-Peacock; Andrew T. Drysdale; Klaus Oberauer; Bradley R. Postle
 • شناسه دیجیتال (doi): 10.1162/jocn_a_00140
 • نوع مقاله: مقاله ژورنال
 • عنوان نشریه/ژورنال: Journal of Cognitive Neuroscience
 • نوع نشریه: تخصصی
 • سال انتشار: 2012
 • زبان: انگلیسی
 • صفحات: 61-79
 • شماره جلد(ها): 24
 • شماره (های) انتشار: 1
+

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟