ورود

Processing of representations in declarative and procedural working memory

Processing of representations in declarative and procedural working memory
 • محدود

Processing of representations in declarative and procedural working memory

نوع محتوا: مقالات    قالب فایل: PDF
نویسنده (گان): Alessandra da Silva Souza; Klaus Oberauer; Miriam Gade; Michel D. Druey    تاریخ انتشار: 2012
بوسیله    زمان: 215 روز قبل
اندازه: 1.51 مگابایت      
Citation: BibTeX  |  EndNote

@article{13667817,
author = {Alessandra da Silva Souza; Klaus Oberauer; Miriam Gade; Michel D. Druey},
title = {Processing of representations in declarative and procedural working memory},
journal = {The Quarterly Journal of Experimental Psychology},
language = {EN},
volume = {65},
number = {5},
pages = {1006-1033},
doi = {10.1080/17470218.2011.640403},
}

[ Download ]

%0 Journal Article
%T Processing of representations in declarative and procedural working memory
%A Alessandra da Silva Souza"\n"%A Klaus Oberauer"\n"%A Miriam Gade"\n"%A Michel D. Druey
%J The Quarterly Journal of Experimental Psychology
%D 2012

[ Download ]


 • عنوان: Processing of representations in declarative and procedural working memory
 • نویسنده (گان): Alessandra da Silva Souza; Klaus Oberauer; Miriam Gade; Michel D. Druey
 • شناسه دیجیتال (doi): 10.1080/17470218.2011.640403
 • نوع مقاله: مقاله ژورنال
 • عنوان نشریه/ژورنال: The Quarterly Journal of Experimental Psychology
 • نوع نشریه: تخصصی
 • سال انتشار: 2012
 • زبان: انگلیسی
 • صفحات: 1006-1033
 • شماره جلد(ها): 65
 • شماره (های) انتشار: 5
+

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟