ورود

Interference between maintenance and processing in working memory: The effect of item–distractor similarity in complex spa

Interference between maintenance and processing in working memory: The effect of item–distractor similarity in complex spa
 • محدود

Interference between maintenance and processing in working memory: The effect of item–distractor similarity in complex spa

نوع محتوا: مقالات    قالب فایل: PDF
نویسنده (گان): Klaus Oberauer; Simon Farrell; Christopher Jarrold; Kazimir Pasiecznik; Martin Greaves    تاریخ انتشار: 2012
بوسیله    زمان: 215 روز قبل
اندازه: 17.68 مگابایت      
Citation: BibTeX  |  EndNote

@article{13667818,
author = {Klaus Oberauer; Simon Farrell; Christopher Jarrold; Kazimir Pasiecznik; Martin Greaves},
title = {Interference between maintenance and processing in working memory: The effect of item–distractor similarity in complex spa},
journal = {Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition},
language = {EN},
volume = {38},
number = {3},
pages = {665-685},
doi = {10.1037/a0026337},
}

[ Download ]

%0 Journal Article
%T Interference between maintenance and processing in working memory: The effect of item–distractor similarity in complex spa
%A Klaus Oberauer"\n"%A Simon Farrell"\n"%A Christopher Jarrold"\n"%A Kazimir Pasiecznik"\n"%A Martin Greaves
%J Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition
%D 2012

[ Download ]


 • عنوان: Interference between maintenance and processing in working memory: The effect of item–distractor similarity in complex spa
 • نویسنده (گان): Klaus Oberauer; Simon Farrell; Christopher Jarrold; Kazimir Pasiecznik; Martin Greaves
 • شناسه دیجیتال (doi): 10.1037/a0026337
 • نوع مقاله: مقاله ژورنال
 • عنوان نشریه/ژورنال: Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition
 • نوع نشریه: تخصصی
 • سال انتشار: 2012
 • زبان: انگلیسی
 • صفحات: 665-685
 • شماره جلد(ها): 38
 • شماره (های) انتشار: 3
+

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟