تجمیع فناوری های داده کاوی و کشف دانش با تحلیل داده های فضایی و سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS داده کاوی فضایی- جغرافیایی

تجمیع فناوری های داده کاوی و کشف دانش با تحلیل داده های فضایی و سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS داده کاوی فضایی- جغرافیایی
  • محدود

تجمیع فناوری های داده کاوی و کشف دانش با تحلیل داده های فضایی و سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS داده کاوی فضایی- جغرافیایی

نوع محتوا: مقالات    قالب فایل: PDF
نویسنده (گان): سید نصیر الدین, میر محمدی    تاریخ انتشار:
بوسیله    زمان: 220 روز قبل
اندازه: 400.61 کیلوبایت      
Citation: BibTeX  |  EndNote

@article{13769419,
author = {سید نصیر الدین and میر محمدی},
title = {تجمیع فناوری های داده کاوی و کشف دانش با تحلیل داده های فضایی و سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS داده کاوی فضایی- جغرافیایی},
language = {FA},
keywords = {سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)- داده کاوی (KM)- کشف دانش (KD)- داده های فضایی (SD) داده کاوی فضایی (SDM)- کشف دانش فضایی (SKD) دسته بندی (Classification)- قوانین انجمنی (association)- درخت تصمیم گیری (Decision tree)},
}

[ Download ]

%0 Journal Article
%T تجمیع فناوری های داده کاوی و کشف دانش با تحلیل داده های فضایی و سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS داده کاوی فضایی- جغرافیایی
%A سید نصیر الدین and میر محمدی

[ Download ]


  • عنوان: تجمیع فناوری های داده کاوی و کشف دانش با تحلیل داده های فضایی و سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS داده کاوی فضایی- جغرافیایی
  • نویسنده (گان): سید نصیر الدین, میر محمدی
  • نوع مقاله: مقاله کنفرانس
  • نوع نشریه: تخصصی
  • عنوان کنفرانس: 2nd Conference on crisis management in the construction industry, life lines and underground structures
  • زبان: فارسی
  • نشانی اینترنتی: https://www.civilica.com/Paper-CMCILFUS02-CMCILFUS02_039.html
  • کلمه (های) کلیدی: سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)- داده کاوی (KM)- کشف دانش (KD)- داده های فضایی (SD) داده کاوی فضایی (SDM)- کشف دانش فضایی (SKD) دسته بندی (Classification)- قوانین انجمنی (association)- درخت تصمیم گیری (Decision tree)
+

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟