ورود

CBL, CBLB, TET2, ASXL1, and IDH1/2 mutations and additional chromosomal aberrations constitute molecular events in chronic myelogenous leukemia

CBL, CBLB, TET2, ASXL1, and IDH1/2 mutations and additional chromosomal aberrations constitute molecular events in chronic myelogenous leukemia
  • محدود

CBL, CBLB, TET2, ASXL1, and IDH1/2 mutations and additional chromosomal aberrations constitute molecular events in chronic myelogenous leukemia

نوع محتوا: مقالات    قالب فایل: PDF
نویسنده (گان):    تاریخ انتشار: 2011
بوسیله    زمان: 131 روز قبل
اندازه: 360.90 کیلوبایت      
Citation: BibTeX  |  EndNote

@article{13882886,
title = {CBL, CBLB, TET2, ASXL1, and IDH1/2 mutations and additional chromosomal aberrations constitute molecular events in chronic myelogenous leukemia},
language = {EN},
volume = {117},
number = {21},
doi = {10.1182/blood-2010-06-292433},
}

[ Download ]

%0 Journal Article
%T CBL, CBLB, TET2, ASXL1, and IDH1/2 mutations and additional chromosomal aberrations constitute molecular events in chronic myelogenous leukemia
%D 2011

[ Download ]


  • عنوان: CBL, CBLB, TET2, ASXL1, and IDH1/2 mutations and additional chromosomal aberrations constitute molecular events in chronic myelogenous leukemia
  • شناسه دیجیتال (doi): 10.1182/blood-2010-06-292433
  • نوع مقاله: مقاله ژورنال
  • نوع نشریه: تخصصی
  • سال انتشار: 2011
  • زبان: انگلیسی
  • شماره جلد(ها): 117
  • شماره (های) انتشار: 21
  • شناسه شاپای الکترونیکی: 1528-0020
+

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟