ورود

Expression profiling after activation of amino acid deprivation response in HepG2 human hepatoma cells

Expression profiling after activation of amino acid deprivation response in HepG2 human hepatoma cells
 • محدود

Expression profiling after activation of amino acid deprivation response in HepG2 human hepatoma cells

نوع محتوا: مقالات    قالب فایل: PDF
نویسنده (گان): Shan, J.; Lopez, M.-C.; Baker, H. V.; Kilberg, M. S.    تاریخ انتشار: 2010
بوسیله    زمان: 131 روز قبل
اندازه: 1.30 مگابایت      
Citation: BibTeX  |  EndNote

@article{13882888,
author = {Shan and J.; Lopez and M.-C.; Baker and H. V.; Kilberg and M. S.},
title = {Expression profiling after activation of amino acid deprivation response in HepG2 human hepatoma cells},
language = {EN},
volume = {41},
number = {3},
pages = {315-327},
doi = {10.1152/physiolgenomics.00217.2009},
}

[ Download ]

%0 Journal Article
%T Expression profiling after activation of amino acid deprivation response in HepG2 human hepatoma cells
%A Shan and J."\n"%A Lopez and M.-C."\n"%A Baker and H. V."\n"%A Kilberg and M. S.
%D 2010

[ Download ]


 • عنوان: Expression profiling after activation of amino acid deprivation response in HepG2 human hepatoma cells
 • نویسنده (گان): Shan, J.; Lopez, M.-C.; Baker, H. V.; Kilberg, M. S.
 • شناسه دیجیتال (doi): 10.1152/physiolgenomics.00217.2009
 • نوع مقاله: مقاله ژورنال
 • نوع نشریه: تخصصی
 • سال انتشار: 2010
 • زبان: انگلیسی
 • صفحات: 315-327
 • شماره جلد(ها): 41
 • شماره (های) انتشار: 3
+

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟