ورود

Nickel Biosorption by Free and Immobilized Cells of Pseudomonas fluorescens 4F39: A Comparative Study

Nickel Biosorption by Free and Immobilized Cells of <i>Pseudomonas fluorescens</i> 4F39: A Comparative Study
 • محدود

Nickel Biosorption by Free and Immobilized Cells of Pseudomonas fluorescens 4F39: A Comparative Study

نوع محتوا: مقالات    قالب فایل: PDF
نویسنده (گان): Asunción López; Núria Lázaro; Susana Morales; Ana M. Marqués    تاریخ انتشار: 2002
بوسیله    زمان: 131 روز قبل
اندازه: 241.57 کیلوبایت      
Citation: BibTeX  |  EndNote

@article{13882897,
author = {Asunción López; Núria Lázaro; Susana Morales; Ana M. Marqués},
title = {Nickel Biosorption by Free and Immobilized Cells of Pseudomonas fluorescens 4F39: A Comparative Study},
language = {EN},
volume = {135},
number = {1-4},
pages = {157-172},
doi = {10.1023/a:1014706827124},
}

[ Download ]

%0 Journal Article
%T Nickel Biosorption by Free and Immobilized Cells of Pseudomonas fluorescens 4F39: A Comparative Study
%A Asunción López"\n"%A Núria Lázaro"\n"%A Susana Morales"\n"%A Ana M. Marqués
%D 2002

[ Download ]


 • عنوان: Nickel Biosorption by Free and Immobilized Cells of Pseudomonas fluorescens 4F39: A Comparative Study
 • نویسنده (گان): Asunción López; Núria Lázaro; Susana Morales; Ana M. Marqués
 • شناسه دیجیتال (doi): 10.1023/a:1014706827124
 • نوع مقاله: مقاله ژورنال
 • نوع نشریه: تخصصی
 • سال انتشار: 2002
 • زبان: انگلیسی
 • صفحات: 157-172
 • شماره جلد(ها): 135
 • شماره (های) انتشار: 1-4
 • شناسه شاپای الکترونیکی: 1573-2932
+

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟