ورود

Soil aggregate stability in a Tunisian semi-arid environment with reference to fractal analysis

Soil aggregate stability in a Tunisian semi-arid environment with reference to fractal analysis
 • محدود

Soil aggregate stability in a Tunisian semi-arid environment with reference to fractal analysis

نوع محتوا: مقالات    قالب فایل: PDF
نویسنده (گان): H Belaid; H Habaieb    تاریخ انتشار: 2015
بوسیله    زمان: 157 روز قبل
اندازه: 245.53 کیلوبایت      
Citation: BibTeX  |  EndNote

@article{13884914,
author = {H Belaid; H Habaieb},
title = {Soil aggregate stability in a Tunisian semi-arid environment with reference to fractal analysis},
journal = {Journal of Soil Science and Environmental Management},
language = {EN},
volume = {6},
number = {2},
pages = {16-23},
doi = {10.5897/JSSEM2012.0360},
}

[ Download ]

%0 Journal Article
%T Soil aggregate stability in a Tunisian semi-arid environment with reference to fractal analysis
%A H Belaid"\n"%A H Habaieb
%J Journal of Soil Science and Environmental Management
%D 2015

[ Download ]


 • عنوان: Soil aggregate stability in a Tunisian semi-arid environment with reference to fractal analysis
 • نویسنده (گان): H Belaid; H Habaieb
 • شناسه دیجیتال (doi): 10.5897/JSSEM2012.0360
 • نوع مقاله: مقاله ژورنال
 • عنوان نشریه/ژورنال: Journal of Soil Science and Environmental Management
 • نوع نشریه: تخصصی
 • سال انتشار: 2015
 • زبان: انگلیسی
 • صفحات: 16-23
 • شماره جلد(ها): 6
 • شماره (های) انتشار: 2
+

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟