ورود

Pliocene glacial cyclicity in a deep-sea sediment drift (Antarctic Peninsula Pacific Margin)

Pliocene glacial cyclicity in a deep-sea sediment drift (Antarctic Peninsula Pacific Margin)
 • محدود

Pliocene glacial cyclicity in a deep-sea sediment drift (Antarctic Peninsula Pacific Margin)

نوع محتوا: مقالات    قالب فایل: PDF
نویسنده (گان): Daniel A. Hepp; Tobias Mörz; Jens Grützner    تاریخ انتشار: 2006
بوسیله    زمان: 162 روز قبل
اندازه: 926.74 کیلوبایت      
Citation: BibTeX  |  EndNote

@article{13884915,
author = {Daniel A. Hepp; Tobias Mörz; Jens Grützner},
title = {Pliocene glacial cyclicity in a deep-sea sediment drift (Antarctic Peninsula Pacific Margin)},
language = {EN},
volume = {231},
number = {1-2},
pages = {0-198},
doi = {10.1016/j.palaeo.2005.07.030},
}

[ Download ]

%0 Journal Article
%T Pliocene glacial cyclicity in a deep-sea sediment drift (Antarctic Peninsula Pacific Margin)
%A Daniel A. Hepp"\n"%A Tobias Mörz"\n"%A Jens Grützner
%D 2006

[ Download ]


 • عنوان: Pliocene glacial cyclicity in a deep-sea sediment drift (Antarctic Peninsula Pacific Margin)
 • نویسنده (گان): Daniel A. Hepp; Tobias Mörz; Jens Grützner
 • شناسه دیجیتال (doi): 10.1016/j.palaeo.2005.07.030
 • نوع مقاله: مقاله ژورنال
 • نوع نشریه: تخصصی
 • سال انتشار: 2006
 • زبان: انگلیسی
 • صفحات: 0-198
 • شماره جلد(ها): 231
 • شماره (های) انتشار: 1-2
 • شناسه شاپای الکترونیکی: 0031-0182
+

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟