ورود

A new attraction-detachment model for explaining flow sliding in clay-rich tephras

A new attraction-detachment model for explaining flow sliding in clay-rich tephras
 • محدود

A new attraction-detachment model for explaining flow sliding in clay-rich tephras

نوع محتوا: مقالات    قالب فایل: PDF
نویسنده (گان): Max O. Kluger; Vicki G. Moon; Stefan Kreiter; David J. Lowe; G.J. Churchman; Daniel A. Hepp; David Seibel; M. Ehsan Jorat; Tobias Mörz    تاریخ انتشار: 2016
بوسیله    زمان: 162 روز قبل
اندازه: 1.13 مگابایت      
Citation: BibTeX  |  EndNote

@article{13884920,
author = {Max O. Kluger; Vicki G. Moon; Stefan Kreiter; David J. Lowe; G.J. Churchman; Daniel A. Hepp; David Seibel; M. Ehsan Jorat; Tobias Mörz},
title = {A new attraction-detachment model for explaining flow sliding in clay-rich tephras},
journal = {Geology},
language = {EN},
volume = {45},
number = {2},
pages = {131-134},
doi = {10.1130/G38560.1},
}

[ Download ]

%0 Journal Article
%T A new attraction-detachment model for explaining flow sliding in clay-rich tephras
%A Max O. Kluger"\n"%A Vicki G. Moon"\n"%A Stefan Kreiter"\n"%A David J. Lowe"\n"%A G.J. Churchman"\n"%A Daniel A. Hepp"\n"%A David Seibel"\n"%A M. Ehsan Jorat"\n"%A Tobias Mörz
%J Geology
%D 2016

[ Download ]


 • عنوان: A new attraction-detachment model for explaining flow sliding in clay-rich tephras
 • نویسنده (گان): Max O. Kluger; Vicki G. Moon; Stefan Kreiter; David J. Lowe; G.J. Churchman; Daniel A. Hepp; David Seibel; M. Ehsan Jorat; Tobias Mörz
 • شناسه دیجیتال (doi): 10.1130/G38560.1
 • نوع مقاله: مقاله ژورنال
 • عنوان نشریه/ژورنال: Geology
 • نوع نشریه: تخصصی
 • سال انتشار: 2016
 • زبان: انگلیسی
 • صفحات: 131-134
 • شماره جلد(ها): 45
 • شماره (های) انتشار: 2
+

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟