ورود

Assessment of a planar inclusion in a solid cylinder

Assessment of a planar inclusion in a solid cylinder
 • محدود

Assessment of a planar inclusion in a solid cylinder

نوع محتوا: مقالات    قالب فایل: PDF
نویسنده (گان): M. Imran; S.F. Eric Lim; I.S. Putra; A.K. Ariffin; C.J. Tan; J. Purbolaksono    تاریخ انتشار: 2015
بوسیله    زمان: 162 روز قبل
اندازه: 4.75 مگابایت      
Citation: BibTeX  |  EndNote

@article{13884936,
author = {M. Imran; S.F. Eric Lim; I.S. Putra; A.K. Ariffin; C.J. Tan; J. Purbolaksono},
title = {Assessment of a planar inclusion in a solid cylinder},
journal = {Engineering Failure Analysis},
language = {EN},
volume = {48},
pages = {236-246},
doi = {10.1016/j.engfailanal.2014.11.027},
}

[ Download ]

%0 Journal Article
%T Assessment of a planar inclusion in a solid cylinder
%A M. Imran"\n"%A S.F. Eric Lim"\n"%A I.S. Putra"\n"%A A.K. Ariffin"\n"%A C.J. Tan"\n"%A J. Purbolaksono
%J Engineering Failure Analysis
%D 2015

[ Download ]


 • عنوان: Assessment of a planar inclusion in a solid cylinder
 • نویسنده (گان): M. Imran; S.F. Eric Lim; I.S. Putra; A.K. Ariffin; C.J. Tan; J. Purbolaksono
 • شناسه دیجیتال (doi): 10.1016/j.engfailanal.2014.11.027
 • نوع مقاله: مقاله ژورنال
 • عنوان نشریه/ژورنال: Engineering Failure Analysis
 • نوع نشریه: تخصصی
 • سال انتشار: 2015
 • زبان: انگلیسی
 • صفحات: 236-246
 • شماره جلد(ها): 48
+

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟