ورود

An Algorithm to Decompose n-Dimensional Rotations into Planar Rotations

An Algorithm to Decompose n-Dimensional Rotations into Planar Rotations
  • محدود

An Algorithm to Decompose n-Dimensional Rotations into Planar Rotations

نوع محتوا: مقالات    قالب فایل: PDF
نویسنده (گان): Aurélie Richard; Laurent Fuchs; Sylvain Charneau    تاریخ انتشار: 2010
بوسیله    زمان: 157 روز قبل
اندازه: 11.72 مگابایت      
Citation: BibTeX  |  EndNote

@article{13884954,
author = {Aurélie Richard; Laurent Fuchs; Sylvain Charneau},
title = {An Algorithm to Decompose n-Dimensional Rotations into Planar Rotations},
journal = {Lecture Notes in Computer Science},
language = {EN},
pages = {60-71},
doi = {10.1007/978-3-642-12712-0_6},
}

[ Download ]

%0 Journal Article
%T An Algorithm to Decompose n-Dimensional Rotations into Planar Rotations
%A Aurélie Richard"\n"%A Laurent Fuchs"\n"%A Sylvain Charneau
%J Lecture Notes in Computer Science
%D 2010

[ Download ]


  • عنوان: An Algorithm to Decompose n-Dimensional Rotations into Planar Rotations
  • نویسنده (گان): Aurélie Richard; Laurent Fuchs; Sylvain Charneau
  • شناسه دیجیتال (doi): 10.1007/978-3-642-12712-0_6
  • نوع مقاله: مقاله ژورنال
  • عنوان نشریه/ژورنال: Lecture Notes in Computer Science
  • نوع نشریه: تخصصی
  • سال انتشار: 2010
  • زبان: انگلیسی
  • صفحات: 60-71
+

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟