ورود

Developing a model of tolerance in client–agency relationships in advertising

Developing a model of tolerance in client–agency relationships in advertising
 • محدود

Developing a model of tolerance in client–agency relationships in advertising

نوع محتوا: مقالات    قالب فایل: PDF
نویسنده (گان): Mark A.P. Davies; Dayananda Palihawadana    تاریخ انتشار: 2006
بوسیله    زمان: 157 روز قبل
اندازه: 274.07 کیلوبایت      
Citation: BibTeX  |  EndNote

@article{13884963,
author = {Mark A.P. Davies; Dayananda Palihawadana},
title = {Developing a model of tolerance in client–agency relationships in advertising},
journal = {International Journal of Advertising},
language = {EN},
volume = {25},
number = {3},
pages = {381-407},
doi = {10.1080/02650487.2006.11072975},
}

[ Download ]

%0 Journal Article
%T Developing a model of tolerance in client–agency relationships in advertising
%A Mark A.P. Davies"\n"%A Dayananda Palihawadana
%J International Journal of Advertising
%D 2006

[ Download ]


 • عنوان: Developing a model of tolerance in client–agency relationships in advertising
 • نویسنده (گان): Mark A.P. Davies; Dayananda Palihawadana
 • شناسه دیجیتال (doi): 10.1080/02650487.2006.11072975
 • نوع مقاله: مقاله ژورنال
 • عنوان نشریه/ژورنال: International Journal of Advertising
 • نوع نشریه: تخصصی
 • سال انتشار: 2006
 • زبان: انگلیسی
 • صفحات: 381-407
 • شماره جلد(ها): 25
 • شماره (های) انتشار: 3
+

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟