ورود

The xylem as battleground for plant hosts and vascular wilt pathogens

The xylem as battleground for plant hosts and vascular wilt pathogens
  • محدود

The xylem as battleground for plant hosts and vascular wilt pathogens

نوع محتوا: مقالات    قالب فایل: PDF
نویسنده (گان): Koste A. Yadeta; Bart P. H. J. Thomma    تاریخ انتشار: 2013
بوسیله    زمان: 129 روز قبل
اندازه: 2.29 مگابایت      
Citation: BibTeX  |  EndNote

@article{13885115,
author = {Koste A. Yadeta; Bart P. H. J. Thomma},
title = {The xylem as battleground for plant hosts and vascular wilt pathogens},
journal = {Frontiers in Plant Science},
language = {EN},
volume = {4},
doi = {10.3389/fpls.2013.00097},
}

[ Download ]

%0 Journal Article
%T The xylem as battleground for plant hosts and vascular wilt pathogens
%A Koste A. Yadeta"\n"%A Bart P. H. J. Thomma
%J Frontiers in Plant Science
%D 2013

[ Download ]


  • عنوان: The xylem as battleground for plant hosts and vascular wilt pathogens
  • نویسنده (گان): Koste A. Yadeta; Bart P. H. J. Thomma
  • شناسه دیجیتال (doi): 10.3389/fpls.2013.00097
  • نوع مقاله: مقاله ژورنال
  • عنوان نشریه/ژورنال: Frontiers in Plant Science
  • نوع نشریه: تخصصی
  • سال انتشار: 2013
  • زبان: انگلیسی
  • شماره جلد(ها): 4
+

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟