ورود

Approximate traveling wave solution for shallow water wave equation

Approximate traveling wave solution for shallow water wave equation
 • محدود

Approximate traveling wave solution for shallow water wave equation

نوع محتوا: مقالات    قالب فایل: PDF
نویسنده (گان): A.A. Imani; D.D. Ganji; Houman B. Rokni; H. Latifizadeh; Esmail Hesameddini; M. Hadi Rafiee    تاریخ انتشار: 2012
بوسیله    زمان: 129 روز قبل
اندازه: 550.47 کیلوبایت      
Citation: BibTeX  |  EndNote

@article{13885120,
author = {A.A. Imani; D.D. Ganji; Houman B. Rokni; H. Latifizadeh; Esmail Hesameddini; M. Hadi Rafiee},
title = {Approximate traveling wave solution for shallow water wave equation},
language = {EN},
volume = {36},
number = {4},
pages = {1550-1557},
doi = {10.1016/j.apm.2011.09.030},
}

[ Download ]

%0 Journal Article
%T Approximate traveling wave solution for shallow water wave equation
%A A.A. Imani"\n"%A D.D. Ganji"\n"%A Houman B. Rokni"\n"%A H. Latifizadeh"\n"%A Esmail Hesameddini"\n"%A M. Hadi Rafiee
%D 2012

[ Download ]


 • عنوان: Approximate traveling wave solution for shallow water wave equation
 • نویسنده (گان): A.A. Imani; D.D. Ganji; Houman B. Rokni; H. Latifizadeh; Esmail Hesameddini; M. Hadi Rafiee
 • شناسه دیجیتال (doi): 10.1016/j.apm.2011.09.030
 • نوع مقاله: مقاله ژورنال
 • نوع نشریه: تخصصی
 • سال انتشار: 2012
 • زبان: انگلیسی
 • صفحات: 1550-1557
 • شماره جلد(ها): 36
 • شماره (های) انتشار: 4
 • شناسه شاپای الکترونیکی: 0307-904X
+

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟