ورود

Maximum Impact Force of Truck Frontal Crashing into Antiram Bollard Systems

Maximum Impact Force of Truck Frontal Crashing into Antiram Bollard Systems
 • محدود

Maximum Impact Force of Truck Frontal Crashing into Antiram Bollard Systems

نوع محتوا: مقالات    قالب فایل: PDF
نویسنده (گان): Bo Hu; Guo-Qiang Li    تاریخ انتشار: 2016
بوسیله    زمان: 129 روز قبل
اندازه: 4.16 مگابایت      
Citation: BibTeX  |  EndNote

@article{13885126,
author = {Bo Hu; Guo-Qiang Li},
title = {Maximum Impact Force of Truck Frontal Crashing into Antiram Bollard Systems},
journal = {Journal of Structural Engineering},
language = {EN},
volume = {142},
number = {12},
doi = {10.1061/(ASCE)ST.1943-541X.0001612},
}

[ Download ]

%0 Journal Article
%T Maximum Impact Force of Truck Frontal Crashing into Antiram Bollard Systems
%A Bo Hu"\n"%A Guo-Qiang Li
%J Journal of Structural Engineering
%D 2016

[ Download ]


 • عنوان: Maximum Impact Force of Truck Frontal Crashing into Antiram Bollard Systems
 • نویسنده (گان): Bo Hu; Guo-Qiang Li
 • شناسه دیجیتال (doi): 10.1061/(ASCE)ST.1943-541X.0001612
 • نوع مقاله: مقاله ژورنال
 • عنوان نشریه/ژورنال: Journal of Structural Engineering
 • نوع نشریه: تخصصی
 • سال انتشار: 2016
 • زبان: انگلیسی
 • شماره جلد(ها): 142
 • شماره (های) انتشار: 12
+

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟