ورود

Design graphs to estimate reduction factor of nonwoven geotextiles due to installation process

Design graphs to estimate reduction factor of nonwoven geotextiles due to installation process
  • محدود

Design graphs to estimate reduction factor of nonwoven geotextiles due to installation process

نوع محتوا: مقالات    قالب فایل: PDF
نویسنده (گان): Gh. Tavakoli Mehrjardi; E. Amjadi Sardehaei    تاریخ انتشار: 2017
بوسیله    زمان: 162 روز قبل
اندازه: 3.54 مگابایت      
Citation: BibTeX  |  EndNote

@article{13885142,
author = {Gh. Tavakoli Mehrjardi; E. Amjadi Sardehaei},
title = {Design graphs to estimate reduction factor of nonwoven geotextiles due to installation process},
journal = {European Journal of Environmental and Civil Engineering},
language = {EN},
pages = {1-14},
doi = {10.1080/19648189.2017.1327897},
}

[ Download ]

%0 Journal Article
%T Design graphs to estimate reduction factor of nonwoven geotextiles due to installation process
%A Gh. Tavakoli Mehrjardi"\n"%A E. Amjadi Sardehaei
%J European Journal of Environmental and Civil Engineering
%D 2017

[ Download ]


  • عنوان: Design graphs to estimate reduction factor of nonwoven geotextiles due to installation process
  • نویسنده (گان): Gh. Tavakoli Mehrjardi; E. Amjadi Sardehaei
  • شناسه دیجیتال (doi): 10.1080/19648189.2017.1327897
  • نوع مقاله: مقاله ژورنال
  • عنوان نشریه/ژورنال: European Journal of Environmental and Civil Engineering
  • نوع نشریه: تخصصی
  • سال انتشار: 2017
  • زبان: انگلیسی
  • صفحات: 1-14
+

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟