ورود

The strategies of the Theileria parasite: a new twist in host–pathogen interactions

The strategies of the Theileria parasite: a new twist in host–pathogen interactions
 • محدود

The strategies of the Theileria parasite: a new twist in host–pathogen interactions

نوع محتوا: مقالات    قالب فایل: PDF
نویسنده (گان): Dirk AE Dobbelaere; Peter Küenzi    تاریخ انتشار: 2004
بوسیله    زمان: 162 روز قبل
اندازه: 168.59 کیلوبایت      
Citation: BibTeX  |  EndNote

@article{13885143,
author = {Dirk AE Dobbelaere; Peter Küenzi},
title = {The strategies of the Theileria parasite: a new twist in host–pathogen interactions},
language = {EN},
volume = {16},
number = {4},
pages = {524-530},
doi = {10.1016/j.coi.2004.05.009},
}

[ Download ]

%0 Journal Article
%T The strategies of the Theileria parasite: a new twist in host–pathogen interactions
%A Dirk AE Dobbelaere"\n"%A Peter Küenzi
%D 2004

[ Download ]


 • عنوان: The strategies of the Theileria parasite: a new twist in host–pathogen interactions
 • نویسنده (گان): Dirk AE Dobbelaere; Peter Küenzi
 • شناسه دیجیتال (doi): 10.1016/j.coi.2004.05.009
 • نوع مقاله: مقاله ژورنال
 • نوع نشریه: تخصصی
 • سال انتشار: 2004
 • زبان: انگلیسی
 • صفحات: 524-530
 • شماره جلد(ها): 16
 • شماره (های) انتشار: 4
 • شناسه شاپای الکترونیکی: 0952-7915
+

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟