ورود

ANALYSIS OF FATIGUE CRACK GROWTH IN ROTARY BEND SPECIMENS AND RAILWAY AXLES

ANALYSIS OF FATIGUE CRACK GROWTH IN ROTARY BEND SPECIMENS AND RAILWAY AXLES
 • محدود

ANALYSIS OF FATIGUE CRACK GROWTH IN ROTARY BEND SPECIMENS AND RAILWAY AXLES

نوع محتوا: مقالات    قالب فایل: PDF
نویسنده (گان): M. DE Freitas; D. François    تاریخ انتشار: 1995
بوسیله    زمان: 157 روز قبل
اندازه: 543.50 کیلوبایت      
Citation: BibTeX  |  EndNote

@article{13885166,
author = {M. DE Freitas; D. François},
title = {ANALYSIS OF FATIGUE CRACK GROWTH IN ROTARY BEND SPECIMENS AND RAILWAY AXLES},
language = {EN},
volume = {18},
number = {2},
pages = {171-178},
doi = {10.1111/j.1460-2695.1995.tb00152.x},
}

[ Download ]

%0 Journal Article
%T ANALYSIS OF FATIGUE CRACK GROWTH IN ROTARY BEND SPECIMENS AND RAILWAY AXLES
%A M. DE Freitas"\n"%A D. François
%D 1995

[ Download ]


 • عنوان: ANALYSIS OF FATIGUE CRACK GROWTH IN ROTARY BEND SPECIMENS AND RAILWAY AXLES
 • نویسنده (گان): M. DE Freitas; D. François
 • شناسه دیجیتال (doi): 10.1111/j.1460-2695.1995.tb00152.x
 • نوع مقاله: مقاله ژورنال
 • نوع نشریه: تخصصی
 • سال انتشار: 1995
 • زبان: انگلیسی
 • صفحات: 171-178
 • شماره جلد(ها): 18
 • شماره (های) انتشار: 2
 • شناسه شاپای الکترونیکی: 1460-2695
+

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟