ورود

Linking Gut Microbiota and Inflammation to Obesity and Insulin Resistance

Linking Gut Microbiota and Inflammation to Obesity and Insulin Resistance
 • محدود

Linking Gut Microbiota and Inflammation to Obesity and Insulin Resistance

نوع محتوا: مقالات    قالب فایل: PDF
نویسنده (گان): M. J. A. Saad; A. Santos; P. O. Prada    تاریخ انتشار: 2016
بوسیله    زمان: 157 روز قبل
اندازه: 2.41 مگابایت      
Citation: BibTeX  |  EndNote

@article{13885167,
author = {M. J. A. Saad; A. Santos; P. O. Prada},
title = {Linking Gut Microbiota and Inflammation to Obesity and Insulin Resistance},
journal = {Physiology},
language = {EN},
volume = {31},
number = {4},
pages = {283-293},
doi = {10.1152/physiol.00041.2015},
}

[ Download ]

%0 Journal Article
%T Linking Gut Microbiota and Inflammation to Obesity and Insulin Resistance
%A M. J. A. Saad"\n"%A A. Santos"\n"%A P. O. Prada
%J Physiology
%D 2016

[ Download ]


 • عنوان: Linking Gut Microbiota and Inflammation to Obesity and Insulin Resistance
 • نویسنده (گان): M. J. A. Saad; A. Santos; P. O. Prada
 • شناسه دیجیتال (doi): 10.1152/physiol.00041.2015
 • نوع مقاله: مقاله ژورنال
 • عنوان نشریه/ژورنال: Physiology
 • نوع نشریه: تخصصی
 • سال انتشار: 2016
 • زبان: انگلیسی
 • صفحات: 283-293
 • شماره جلد(ها): 31
 • شماره (های) انتشار: 4
+

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟