ورود

Experimental investigation on the pullout behaviour of geosynthetics embedded in a granite residual soil

Experimental investigation on the pullout behaviour of geosynthetics embedded in a granite residual soil
 • محدود

Experimental investigation on the pullout behaviour of geosynthetics embedded in a granite residual soil

نوع محتوا: مقالات    قالب فایل: PDF
نویسنده (گان): F.B. Ferreira; C.S. Vieira; M.L. Lopes; D.M. Carlos    تاریخ انتشار: 2015
بوسیله    زمان: 162 روز قبل
اندازه: 1.71 مگابایت      
Citation: BibTeX  |  EndNote

@article{13885223,
author = {F.B. Ferreira; C.S. Vieira; M.L. Lopes; D.M. Carlos},
title = {Experimental investigation on the pullout behaviour of geosynthetics embedded in a granite residual soil},
journal = {European Journal of Environmental and Civil Engineering},
language = {EN},
volume = {20},
number = {9},
pages = {1147-1180},
doi = {10.1080/19648189.2015.1090927},
}

[ Download ]

%0 Journal Article
%T Experimental investigation on the pullout behaviour of geosynthetics embedded in a granite residual soil
%A F.B. Ferreira"\n"%A C.S. Vieira"\n"%A M.L. Lopes"\n"%A D.M. Carlos
%J European Journal of Environmental and Civil Engineering
%D 2015

[ Download ]


 • عنوان: Experimental investigation on the pullout behaviour of geosynthetics embedded in a granite residual soil
 • نویسنده (گان): F.B. Ferreira; C.S. Vieira; M.L. Lopes; D.M. Carlos
 • شناسه دیجیتال (doi): 10.1080/19648189.2015.1090927
 • نوع مقاله: مقاله ژورنال
 • عنوان نشریه/ژورنال: European Journal of Environmental and Civil Engineering
 • نوع نشریه: تخصصی
 • سال انتشار: 2015
 • زبان: انگلیسی
 • صفحات: 1147-1180
 • شماره جلد(ها): 20
 • شماره (های) انتشار: 9
+

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟