ورود

Effect of Zinc Substitution on Microstructure and Antibacterial Properties of Cobalt Ferrite Nanopowders Synthesized by Sol-Gel Methods

Effect of Zinc Substitution on Microstructure and Antibacterial Properties of Cobalt Ferrite Nanopowders Synthesized by Sol-Gel Methods
 • محدود

Effect of Zinc Substitution on Microstructure and Antibacterial Properties of Cobalt Ferrite Nanopowders Synthesized by Sol-Gel Methods

نوع محتوا: مقالات    قالب فایل: PDF
نویسنده (گان): Noppakun Sanpo; James Wang; Christopher C. Berndt    تاریخ انتشار: 2012
بوسیله    زمان: 157 روز قبل
اندازه: 797.81 کیلوبایت      
Citation: BibTeX  |  EndNote

@article{13885228,
author = {Noppakun Sanpo; James Wang; Christopher C. Berndt},
title = {Effect of Zinc Substitution on Microstructure and Antibacterial Properties of Cobalt Ferrite Nanopowders Synthesized by Sol-Gel Methods},
journal = {Advanced Materials Research},
language = {EN},
volume = {535-537},
pages = {436-439},
doi = {10.4028/www.scientific.net/AMR.535-537.436},
}

[ Download ]

%0 Journal Article
%T Effect of Zinc Substitution on Microstructure and Antibacterial Properties of Cobalt Ferrite Nanopowders Synthesized by Sol-Gel Methods
%A Noppakun Sanpo"\n"%A James Wang"\n"%A Christopher C. Berndt
%J Advanced Materials Research
%D 2012

[ Download ]


 • عنوان: Effect of Zinc Substitution on Microstructure and Antibacterial Properties of Cobalt Ferrite Nanopowders Synthesized by Sol-Gel Methods
 • نویسنده (گان): Noppakun Sanpo; James Wang; Christopher C. Berndt
 • شناسه دیجیتال (doi): 10.4028/www.scientific.net/AMR.535-537.436
 • نوع مقاله: مقاله ژورنال
 • عنوان نشریه/ژورنال: Advanced Materials Research
 • نوع نشریه: تخصصی
 • سال انتشار: 2012
 • زبان: انگلیسی
 • صفحات: 436-439
 • شماره جلد(ها): 535-537
+

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟