ورود

The Influence of Methods of Collection and Storage on the Bacteriology of Human Milk

The Influence of Methods of Collection and Storage on the Bacteriology of Human Milk
 • محدود

The Influence of Methods of Collection and Storage on the Bacteriology of Human Milk

نوع محتوا: مقالات    قالب فایل: PDF
نویسنده (گان): P. A. WEST; J. H. HEWITT; OLIVE M. MURPHY    تاریخ انتشار: 1979
بوسیله    زمان: 157 روز قبل
اندازه: 528.19 کیلوبایت      
Citation: BibTeX  |  EndNote

@article{13885237,
author = {P. A. WEST; J. H. HEWITT; OLIVE M. MURPHY},
title = {The Influence of Methods of Collection and Storage on the Bacteriology of Human Milk},
language = {EN},
volume = {46},
number = {2},
pages = {269-277},
doi = {10.1111/j.1365-2672.1979.tb00820.x},
}

[ Download ]

%0 Journal Article
%T The Influence of Methods of Collection and Storage on the Bacteriology of Human Milk
%A P. A. WEST"\n"%A J. H. HEWITT"\n"%A OLIVE M. MURPHY
%D 1979

[ Download ]


 • عنوان: The Influence of Methods of Collection and Storage on the Bacteriology of Human Milk
 • نویسنده (گان): P. A. WEST; J. H. HEWITT; OLIVE M. MURPHY
 • شناسه دیجیتال (doi): 10.1111/j.1365-2672.1979.tb00820.x
 • نوع مقاله: مقاله ژورنال
 • نوع نشریه: تخصصی
 • سال انتشار: 1979
 • زبان: انگلیسی
 • صفحات: 269-277
 • شماره جلد(ها): 46
 • شماره (های) انتشار: 2
 • شناسه شاپای الکترونیکی: 1365-2672
+

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟