ورود

Fludrocortisone and Hydrocortisone, Alone or in Combination, on In Vivo Hemodynamics and In Vitro Vascular Reactivity in Normal and Endotoxemic Rats

Fludrocortisone and Hydrocortisone, Alone or in Combination, on In Vivo Hemodynamics and In Vitro Vascular Reactivity in Normal and Endotoxemic Rats
 • محدود

Fludrocortisone and Hydrocortisone, Alone or in Combination, on In Vivo Hemodynamics and In Vitro Vascular Reactivity in Normal and Endotoxemic Rats

نوع محتوا: مقالات    قالب فایل: PDF
نویسنده (گان): Bruno Laviolle; Nicolas Nesseler; Catherine Massart; Eric Bellissant    تاریخ انتشار: 2014
بوسیله    زمان: 129 روز قبل
اندازه: 826.40 کیلوبایت      
Citation: BibTeX  |  EndNote

@article{14012491,
author = {Bruno Laviolle; Nicolas Nesseler; Catherine Massart; Eric Bellissant},
title = {Fludrocortisone and Hydrocortisone, Alone or in Combination, on In Vivo Hemodynamics and In Vitro Vascular Reactivity in Normal and Endotoxemic Rats},
journal = {Journal of Cardiovascular Pharmacology},
language = {EN},
volume = {63},
number = {6},
pages = {488-496},
doi = {10.1097/FJC.0000000000000072},
}

[ Download ]

%0 Journal Article
%T Fludrocortisone and Hydrocortisone, Alone or in Combination, on In Vivo Hemodynamics and In Vitro Vascular Reactivity in Normal and Endotoxemic Rats
%A Bruno Laviolle"\n"%A Nicolas Nesseler"\n"%A Catherine Massart"\n"%A Eric Bellissant
%J Journal of Cardiovascular Pharmacology
%D 2014

[ Download ]


 • عنوان: Fludrocortisone and Hydrocortisone, Alone or in Combination, on In Vivo Hemodynamics and In Vitro Vascular Reactivity in Normal and Endotoxemic Rats
 • نویسنده (گان): Bruno Laviolle; Nicolas Nesseler; Catherine Massart; Eric Bellissant
 • شناسه دیجیتال (doi): 10.1097/FJC.0000000000000072
 • نوع مقاله: مقاله ژورنال
 • عنوان نشریه/ژورنال: Journal of Cardiovascular Pharmacology
 • نوع نشریه: تخصصی
 • سال انتشار: 2014
 • زبان: انگلیسی
 • صفحات: 488-496
 • شماره جلد(ها): 63
 • شماره (های) انتشار: 6
+

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟