ورود

Acute changes in arterial stiffness following exercise in people with metabolic syndrome

Acute changes in arterial stiffness following exercise in people with metabolic syndrome
 • محدود

Acute changes in arterial stiffness following exercise in people with metabolic syndrome

نوع محتوا: مقالات    قالب فایل: PDF
نویسنده (گان): Jeyasundar Radhakrishnan; Narasimman Swaminathan; Natasha M. Pereira; Keiran Henderson; David A. Brodie    تاریخ انتشار: 2017
بوسیله    زمان: 129 روز قبل
اندازه: 316.78 کیلوبایت      
Citation: BibTeX  |  EndNote

@article{14012500,
author = {Jeyasundar Radhakrishnan; Narasimman Swaminathan; Natasha M. Pereira; Keiran Henderson; David A. Brodie},
title = {Acute changes in arterial stiffness following exercise in people with metabolic syndrome},
journal = {Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews},
language = {EN},
volume = {11},
number = {4},
pages = {237-243},
doi = {10.1016/j.dsx.2016.08.013},
}

[ Download ]

%0 Journal Article
%T Acute changes in arterial stiffness following exercise in people with metabolic syndrome
%A Jeyasundar Radhakrishnan"\n"%A Narasimman Swaminathan"\n"%A Natasha M. Pereira"\n"%A Keiran Henderson"\n"%A David A. Brodie
%J Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews
%D 2017

[ Download ]


 • عنوان: Acute changes in arterial stiffness following exercise in people with metabolic syndrome
 • نویسنده (گان): Jeyasundar Radhakrishnan; Narasimman Swaminathan; Natasha M. Pereira; Keiran Henderson; David A. Brodie
 • شناسه دیجیتال (doi): 10.1016/j.dsx.2016.08.013
 • نوع مقاله: مقاله ژورنال
 • عنوان نشریه/ژورنال: Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews
 • نوع نشریه: تخصصی
 • سال انتشار: 2017
 • زبان: انگلیسی
 • صفحات: 237-243
 • شماره جلد(ها): 11
 • شماره (های) انتشار: 4
+

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟